Aabenraa Fjord – information

Aabenraa Fjord lystfiskeri

Aabenraa Fjord er ca. 10 km. lang og har en max-dybde på godt 45 meter. Det er muligt at fange havørred, makrel, sild, torsk, sej, hornfisk og fladfisk i fjorden. Sommetider hænder det også, at en heldig lystfisker får krogen i en stor kyst/fjordlaks.

Den nordlige side, såvel som sydsiden, byder på spændende strækninger for kystfiskeren med hang til havørreder. Både dybt og lavt vand, kan findes tæt under land, på begge sider af Aabenraa Fjord.

Fjorden minder mest af alt om den åbne kyst. Ment på den måde, at der ikke er mange områder uden lys sandbund, sten i alle størrelser og højstående blæretangs-buske, samt ålegræs. Få steder er bunden mudret og mørk, som man ser det i mange andre fjordes, inder-fjorde. Undtagelsen er i bund og grund, kun stranden helt inde i Aabenraa by. (Sønderstrand)

Fiskeri fra båd i Aabenraa Fjord

Der er ingen tvivl om at de fleste arter i fjorden kan fanges fra båd. Selvom man om sommeren kan fange torsk og sej fra kysten og i havnen, så er det langt nemmere at fange dem fra båd. Skrænterne og de dybe områder af fjorden, kan findes via. elektronisk udstyr og ventetiden bliver derfor generelt væsentlig kortere. Fladfiskene kan findes og fanges under driv-fiskeri. Det over fjordens mest sandede områder.

Når makrellerne er flest, kan de fanges både fra land og fra båd, men set over en hel makrel-sæson, fanger man flere fra båd. Det samme gælder for sildene. Dog skal her nævnes, at de steder hvorfra man må fiske i havnen, sommetider kan være utrolig givende, når det kommer til sild og makrel.

Hornfiskene er overalt fra maj og 3-4 måneder frem.

Fiskeri fra land efter havørreder

De fleste der besøger Aabenraa Fjord som lystfiskere, kommer for at fange havørreder. De, som regel ret blanke ørreder – ørreder i gydeperioden undtaget, kan fanges overalt i fjorden. De fleste steder kan man fange havørrederne fra land, uden at vadefiske – vadende i waders.

Man kan fange havørrederne året rundt. Den yderste halvdel af fjorden er at foretrække i sommersæsonen, imens man om foråret, efteråret og om vinteren, oftest skal koncentrere sig om de inderste to-trediedele. En mild vinter betyder dog, at havørrederne kan fanges selv i den yderste del af Aabenraa Fjord. Læs mere om havørrederne i denne fiskerige og spændende fjord i Syd- og Sønderjylland: Klik her…

Fiskeri fra havnen

Hvis man ønsker at fiske efter evt. fladfisk, makrel, sild og hornfisk fra havnen, skal man være opmærksom på de gældende regler for dette. Reglerne kan man læs mere om på Aabenraa Havns hjemmeside her: Regler…

Aabenraa Fjord og Fisketegn

Alle mellem 18 og 65 år, skal have et gyldigt fisketegn for at fiske i Aabenraa Fjord.
Alle under og over fisker ganske gratis. Fisketegnet, også kaldet Statstegnet, kan købes her: Fisketegn…

Rigtig god fisketur

Aabenraafjord.dk

error: Content is protected !!