Andre fjorde i Syd- og Sønderjylland

Andre fjord i Syd- og Sønderjylland.

Andre fjorde i Syd- og Sønderjylland kan læses om her. Læs om de 2 bedste fjorde til fangst af bl.a. havørreder i denne del af Danmark.

Haderslev Fjord

Haderslev Fjord egner sig, ligesom Aabenraa Fjord, i høj grad til lystfiskeri. Forskellen på de to er, at der hovedsageligt kun fiskes efter havørreder i fjorden ved Haderslev. Havørredfiskeriet er dog noget af landets bedste.

En anden forskel er også den, at man kun ganske få steder, kan fiske fra land ved Haderslev Fjord. Waders er derfor en nødvendighed.

Denne smalle fjord, gør fiskeriet mere overskueligt. Fiskepladserne er ofte små, intime og intense. Følelsen af at fiske i en større svensk eller norsk langsomt-strømmende elv, kan til tider komme over en. Klarelven er et godt sammenligningsgrundlag. Naturen der omkranser fjorden er lækker og frodig. Skove, bakker og siv danner rammen om en ofte gennemført natur- og fiskeoplevelse.

Der er ofte ikke lang imellem fiskene og da slet ikke om efteråret, vinteren og om foråret. I sommersæsonen får man mest ud af fiskeriet i den yderste del. Under de tre førstnævnte årstider er fiskeriet godt overalt i fjorden.

Ligesom i Aabenraa Fjord, er der også i denne fjord fredningsbælter man skal tage hensyn til og sætte sig ind i.

Hvor kan jeg læse mere om lystfiskeri i Haderslev Fjord?

Den største og mest omfattende side om lystfiskeri i Haderslev Fjord er Haderslevfjord.dk. Siden indeholder fangstvideoer fra fjorden, fiskepladser, tips til fiskegrej og udstyr, artikler om fiskeriet, både i fjorden men også om lystfiskeri i Lillebælt. Derudover kan man også læse om frednings-bælterne i fjorden, samt om fredningsperioder for farvede fisk m.m.

Besøg siden i dette link: Lystfiskeri i Haderslev Fjord…

Overnatning

Hvis man gerne vil fiske og overnatte i og omkring Haderslev, er der flere steder man kan overnatte. Hytter, værelser og campingvogne udlejes tæt på eller lige ved fjorden. Se mulighederne her: Overnatning

Har du spørgsmål omhandlende lystfiskeri eller andet, kan du stille dem via. kontaktformularen i dette link: Kontakt…

Augustenborg Fjord

Augustenborg Fjord er at finde på Als. Fjorden er utrolig spændende at fiske i og en særdeles god begynderfjord. Havørredfiskeriet topper i vinterhalvåret, men sommersæsonen kan også være særdeles givende. Det især i den yderste del på begge sider.

Denne meget lavvandede fjord, har en jævn bund de fleste steder, hvilket gør den nem at vade i via. brugen af waders.

Fiskepladserne er mange og parkerings-mulighederne til de fleste strækninger ligger tæt på vandet.

Augustenborg Fjord er ikke så kendt – i Danmarks mange lystfiskerkredse – men det er en fejl. Fjorden byder i perioder på ligeså godt havørredfiskeri, som selv de bedste i landet.

Udover havørreder, kan man også fange makrel, hornfisk, fladfisk, sild, torsk og sej. Om sommeren er der flest arter at fange… Men en for varm og lang sommer, kombineret med alle de andre faktorer der kan spille ind i vandmiljø og klima, kan gøre fjordvandet iltfattigt og fisketomt i en periode.

Hvor kan jeg læse mere om lystfiskeri i Augustenborg Fjord?

Den største og mest omfattende side om lystfiskeri i Augustenborg Fjord er Augustenborgfjord.dk. Siden indeholder fangstvideoer fra fjorden, fiskepladser, tips til fiskegrej og udstyr, artikler om fiskeriet, både i fjorden men også om lystfiskeri i Als Sund. Derudover kan man også læse om frednings-bælterne i fjorden, samt om fredningsperioder for farvede fisk m.m.

Besøg siden i dette link: Lystfiskeri i Augustenborg Fjord…

Overnatning

Hvis man gerne vil fiske og overnatte i og omkring denne perle i det sydligste Danmark, kan man leje værelser, hytter eller huse tæt på eller lige ved fjorden. Se mulighederne her: Overnatning…

God fornøjelse med de andre fjorde i Syd- og Sønderjylland.

Aabenraafjord.dk

error: Content is protected !!