fiskepladser i Aabenraa Fjord

Fiskepladser i Aabenraa Fjord.

Fiskepladser i Aabenraa Fjord – nord og syd

Fiskepladser i Aabenraa Fjord kan findes her. Se hvor du kan parkere og hvad du kan fange m.m.

Læs også om Aabenraa Havn, hvor man kan fange alle fiskearter i fjorden.

Skarrev

Skarrev, fiskepladsen, er lang og spændende. Strækningen går helt ud til Spramhusevej. Det især for dem der vil være sikre på at fange havørreder. Nuvel, der er dage hvor man ikke behøver at vadefiske særlig langt fra, hvor man kan parkere ved Skarrev, men de dage hvor det ikke er så let, betaler det sig at affiske mere af strækningen.

Naturen langs denne del af Aabenraa Fjord, er ligesom så mange andre steder i fjorden, meget betagende. Skoven følger vandet og lystfiskeren på tur det meste af vejen og vandlinjen “bølger” udad fjorden, i et perfekt sammenspil med det til tider kuperede terræn, som skoven er rodfæstet i.

Man fanger hovedsageligt havørreder langs denne fiskeplads i Aabenraa Fjord, men i sommersæsonen også en del hornfisk.

Selve revet har sine gode dage, når det kommer til havørredfangster, men strækningen som begynder 800 meter derfra, lige efter parkeringspladsen og videre ud, er langt mere stabil…

Område + parkering ved Skarrev

Denne fiskeplads ligger få kilometer øst for Aabæk.

Der kan parkeres her: Parkering

Tilgængelighed

Man kan langs det meste af strækningen fiske fra land. Men… Og det er et stort men… Det er uhyre effektivt at fiske på langs af pladsen, vadende i waders. Havørrederne er ofte tæt under land og får på den måde mange flere meter at hugge på, end hvis der blev fisket fra land.
Går man på land, og havørreden er 5 meter fra land, så får den reelt set kun de 5 meter at nå blinket i…

Bunden er meget varieret, så gå forsigtigt i vandet.

Fredningsbælter ved Skarrev

Fra Skarrev og ud mod Spramhsevej, er der ingen fredningsbælter.

Årstider

Her kan fanges havørreder året rundt. Topsæsoner Forår og efterår. + Mildere vintre. Morgen og aftenfiskeriet om sommeren kan være ret godt, men er der overskyet og højvande, kan sommerfiskeriet også være godt midt på dagen.

Hostrupskov Rasteplads

Hostrupskov Rasteplads er en lækker og givende fiskeplads i vinterhalvåret. Flere stensætninger/bølgebrydere er langs strækningen og havørrederne kan både fanges udfor og imellem hver af dem. Fordybninger i bunden, også kaldet badekar, er at finde imellem langt de fleste af dem. Tangbælter pryder fiskepladsen, både langt inde og lang ude.

Man går langs huse og sommerhuse med haver ned til vandet og fisker, hvilket er lovligt. En del store træer giver læ for vinden, når den kommer kraftigt fra syd. Dette er en skøn og børnevenlig fiskeplads, som kan affiskes uanset vindretning. Kraftig vind fra nord og øst, kan dog besværliggøre fiskeriet. Her er tale om løse tangdele i vandet og større bølger under de forhold.

Vandstanden skal helst være normal eller derover. Det er muligt at fiske under lavvande, men det er langt fra så givende i de fleste tilfælde, som når der er mere vand langs strækningen.

Man fanger hovedsageligt havørreder langs denne fiskeplads i Aabenraa Fjord, men i sommersæsonen også en del hornfisk.

Går mod højre – ud af fjorden – når vandet er nået. Der er fiskeriet bedst og strækningen længere i forhold til fredningsbælterne på fiskepladsen. Læs mere om dem længere nede…

Område + parkering ved Hostrupskov Rasteplads

Denne fiskeplads ligger få kilometer sydøst for Aabenraa.

Der kan parkeres her: Parkering
Gå ned ad vejen lige ved rastepladsen og følg den til vandet.

Tilgængelighed

Man kan stort set fiske fra land langs hele fiskepladsen. Imellem de mange stensætninger/små bølgebrydere, kan det dog være en fordel at kaste på langs. Dvs. stå i vandet på bagsiden af hver stensætning og kaste op mod den næste. Det giver havørrederne flere meter at jage på.

Bunden er generelt jævn og nem at vadefiske over.

Fredningsbælter ved Hostrupskov Rasteplads

Der er et fredningsbælte ved Laksemølle Bæk mod Aabenraa og et ved Rud Bæk – Felsbæk, længere ude på fiskepladsen. Begge er helårsfredninger. Læs mere om dem begge her. Skriv Aabenraa Fjord i oversigtskortet: Klik her…

Årstider

Forårs, efterårs og vinterfiskeriet er klart at foretrække, når havørrederne skal fanges nedenfor Hostrupskov Rasteplads.

Egnede fiskemetoder til disse fiskepladser i Aabenraa Fjord

Man kan både spinnefiske med kystwoblere, blink og bombarda og flue ved Hostrupskov Rasteplads. Fluefiskeren kan også opleve spændende fiskeri, da ørrederne tit er at finde tæt under land i badkarrene.

Læs om gode bud på blink og kystwoblere til havørrederne i fjorden her: Valg af agn til havørreder i Aabenraa Fjord…

Rigtig god tur til disse dejlige fiskepladser i Aabenraa Fjord.

/Jari – aabenraafjord.dk og Lystfiskeri Danmark.

error: Content is protected !!