Havørreder i Aabenraa Fjord

Havørreder i Aabenraa Fjord er ikke en mangelvare. Alle kan fange dem, hvis man bare ved hvor, hvornår og hvordan.

Havørreder kan fanges i Aabenraa Fjord året rundt. Fiskeriet er oftest mest givtigt, når der vadefiskes eller fiskes fra land. Dermed ikke sagt, at de ikke kan fanges fra båd, fiskekajak, flydering eller pontonbåd, for det kan de…

Sagen er den, at fiskeriet kan udføres langt mere systematisk, meter for meter, på egne ben.

Havørrederne trækker typisk tæt under land for at jage, hvor de er langt nemmere at fange end ude i det dybere vand… Jo lavere vand man fisker i, des større er chancen for, at en havørred ser agnen man benytter. I Det dybe vand, kan man både fiske over og under en eventuelt jagende havørred. Desuden er det oftere tilfældet, at en havørred i dybere vand er på vej fra A til B –  altså en trækkende ørred. D.v.s. at det vil være en ren tilfældighed, hvis man skulle kaste ud til den lige i det øjeblik den passerer ens område.

Det lave vand derimod, er en stor buffet af fødeemner. Derfor ved man også, at chancen for havørreden hugger, er væsentligt større der end ellers. Både fordi den er inde for at tage føde til sig, men også fordi ørreden ofte tager standplads i en kortere eller længere periode på pladsen. Her skal den fede sig op og samle energi til sin videre færden.

En havørred som har taget standplads er særdeles aggressiv. Den synes til tider at hugge uanset om den er sulten eller ej. Men ikke på hvad som helst. Større agn sikrer ofte hug, hvorimod små agn, som ikke udgør nogen trussel for standpladsfisken, sjældent udløser andet end at havørreden følger agnen til dørs, for derefter at vende tilbage hvor den kom fra. . Læs mere om standpladsfisk i denne artikel: Havørreder og standpladser…

Via. vadefiskeri kan man systematisk affiske omkring hver en sten, hver en meter – af hvert et tangbælte, samt over alle skrænter, muslingebanker, huller og rev. Man kan på nærmeste vis kæle for området og fiske minimalistisk, hvilket i langt de fleste tilfælde giver flest fisk.

Havørreder i Aabenraa Fjord – årstider

Aabenraa Fjord er meget åben. Den har på sin vis ingen små vige eller læ-stæder. Undtagelsen er havnen og den sydlige inderste del af fjorden. Man må dog ikke fiske flere steder i havnen, men der hvor man må, kan der være en del havørreder, stort set året rundt. Læs mere om fiskeriet i Aabenraa Havn her: Havnen…

Det at fange havørreder i Aabenraa Fjord er på sin vis, hverken sværere eller lettere end i andre fjorde i Danmark. Der er rigeligt af dem, men det at finde dem, er en helt anden sag. Ofte kan man regne ud hvor de er, baseret ud fra vind, vejr, vandstand og årstid.

Vinteren

Havørredfiskeriet om vinteren giver ofte flere former for havørreder. Egentlig er der tale om havørreder i forskellige stadier af deres liv. Heriblandt stimer af såkaldte grønlændere – ikke gydemodne havørreder. Her er tale om blanke ørreder fra ca. 25 cm-45 cm. Plus-minus det løse…

Disse fisk kan findes i deres søgen efter føde, langs kanterne af hele fjorden om vinteren. Grønlænderne jager både over en mere ensformet sandbund, såvel som over stenbund og tangplanter. De kan fanges i den yderste del på begge sider, den midterste del, samt helt inde i den inderste del af fjorden og havnen.

En del farvede havørreder i gydedragt, er også at finde i fjorden om vinteren. Om de rent faktisk er i gydedragt eller de kamuflerer sig til åens færden, er svær at bevise. Ikke desto mindre er de flotte at se på.

De farvede havørreder er fredede fra d. 16. november til d. 15. januar. Begge dage er inkluderet i fredningsperioden.

Skal man lede efter de farvede fisk om vinteren, er de typisk at finde i den inderste halvdel af Aabenraa Fjord. Oftest langs kanterne. Her er vandet flere steder, en tand varmere end det dybere ude midt i fjorden, samt længere ude, hvor fjorden støder til Lillebælt.

Det er ikke kun Grønlænderne der ikke gyder om vinteren. En såkaldt overspringer, er en havørred som i et år eller flere, springer gydningen over. Den forbliver ofte spejl-blank, stor og kødfyldig. Denne version af havørreden er den mest eftertragtede havørred af dem alle. Uanset årstid… Smag, styrke, størrelse og menneskets hang efter, at sætte havørreden i dette stadie over alt andet, er grundene til dette.

Se denne overspringer fra Barsø, som ikke ligger langt fra fjorden, og derfor også kan læses om her på siden: Overspringer fra Barsø…

At fiske efter havørreder i Aabenraa Fjord, er ikke et “tilfældighedernes spil”, men det at fange en overspringer er. De kan dog findes og fanges overalt, men der er ikke mange af dem.

Held og en god arbejdsindsats er vejen frem før det lykkedes…

Foråret

På sin vis er der ikke den store forskel på vinter og det tidlige forår. Men ligeså snart forårets varme og charme ligger sit evigt håbefulde tæppe over landet, mennesket og naturen, liver det hele op. Insekter “vågner op til dåd”, småfiskene og sild glimter i vandoverfladen og mange af åens tidligere gydende ørreder, søger ud i fjorden for at spise i det nu fyldte madkammer. Naturens balance og små pudsige, men gennemførte sammenfald, slår sjældent fejl.

Flere farvede men også tynde havørreder er nu at finde i fjorden. Kødet er ikke synderlig velsmagende og de tynde fisk, trods deres flotte udseende, er ikke meget værd at tage med hjem. På grund af de mange fødeemner i fjorden på dette tidspunkt, går der dog ofte ikke længe, før havørrederne er tykke og kødfyldige igen.

I løbet af foråret, spreder havørrederne sig ud i fjorden. D.v.s. at de både kan fanges på de yderste pladser, såvel som de inderste og alt der i mellem. Hvor man i den koldere tid, gerne skal koncentrere sig fiskeri ud til ca. 30 meter fra land, og ikke længere, kan man nu finde og fange jagende havørreder i selv det dybe vand. Primært på grund af de ankomne sild. Dog skal her nævnes, at der er sild inde i havnen vinteren igennem også, dog ofte ikke så mange. I løbet af marts og april, er der sild overalt i det dybere vand, i hele fjorden.
Også en del tobis huserer i fjorden. Det fra foråret og sommeren igennem.

Så jo senere på foråret man fisker, jo flere steder kan ørrederne være.

Sommeren

At fiske efter havørreder i Aabenraa Fjord om sommeren, er ikke altid ligetil. D.v.s. at der som regel ikke er så mange ørreder. og de der er, er oftest af finde i dybere vand eller langs kanterne i skumringstiden, om natten eller tidlig morgen. Dog er der nogle undtagelser.

De dybere fiskepladser i fjorden, som Varnæs på sydsiden, havnen, Spramhusevej og derfra længere ude af fjorden, kaster ofte også fisk af sig midt på dagen.

Sommeren er lig med lange kast om dagen, for at komme længere ud, hvor alt er mere tilfældigt.

Den yderste del af fjorden er generelt at foretrække i den varme tid.

Vil man læse meget mere om havørreden, dennes ageren og havørredfiskeri, kan man gøre det på denne side: Kystfiskeri…

Efteråret

Efteråret er på mange måder topsæson i Aabenraa Fjord. Men ligesom om foråret, er der en god blanding af både blanke og farvede havørreder. Mange er på vej op i åerne og bækkene for at gyde, nogle er tidligere på den end andre. Grønlænderne er at finde og overspringeren ligeså.

De fleste fisk er i god kondition og der er ofte mange af dem.

Det lave vand er værd at bruge sin tid på, men det er det dybe vand til gængæld ikke. I langt de fleste tilfælde.

Havørrederne trækker langs kanterne for at finde føde, hvor fødeemnerne er nemmest at fange og flest. Også under denne årstid, vil man kunne finde en del store standpladsfisk i fjorden.

Hele fjorden er fuld af fisk i løbet af efteråret. Men især den midterste del på begge sider af fjorden, fisker eminent i perioden.

Havørreder i Aabenraa Fjord – agnvalg

Hvilke agn man skal vælge til de forskellige årstider, kan være svært at finde ud af. Især hvis man ikke har fisket efter havørreder før.

I sommerhalvåret kan man generelt sige, at der skal lysere agn til, hvorimod vinterhalvårets havørreder, oftest gerne hugger på mørkere agn eller agn i f.eks. lyserød eller rød/sort.

Der er dog forskel på, hvornår agnfarvernes effektivitet skifter, fra år til år. Det keommer an på hvor tidligt sommeren begynder, samt hvor kold vinteren er eller har været.

Om man vil fiske med flue eller spin er en smagssag. Dog vil man altid fange flere store ørreder i fjorden, med agn som blink og kystwoblere i større størrelser.

Her er nogle bud på hvilke agn der virker hvornår, når der skal fiskes efter havørreder i Aabenraa Fjord: Klik her…
Disse agn har mange havørreder på samvittigheden fra fjorden de seneste år.

Knæk og bræk med fjorden havørreder.

/Jari – Lystfiskeri Danmark.

error: Content is protected !!